W ramach kampanii pn. „Pozory mylą, dowód nie”. odbyło się spotkanie dla właścicieli oraz sprzedawców sklepów.

 • DSC01984
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC01985
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC01988
  Od lewej: Naczelnik Wydziału Prewencji Pan Zbysław Prużyński Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Sylwia Witkowska, Kieownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskeigo w Sępólnie Krajeńskim Pani Bogumiła Bławat oraz uczestnicy spotkania
 • DSC01989
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC01991
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC01992
  Naczelnik Wydziału Prewencji Pan Zbysław Prużyński Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim
 • DSC01993
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC01996
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC01999
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC02000
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC02001
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC02002
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC02003
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC02004
  Spotkanie dla właścicieli i sprzedawców sklepów w ramach kampanii "Pozory mylą, dowód nie".
 • DSC02005
  Kieownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskeigo w Sępólnie Krajeńskim Pani Bogumiła Bławat

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim przystąpił do programu profilaktyczno- edukacyjnego pn. „Pozory mylą, dowód nie”.

Działanie jest częścią kampanii, która została zorganizowana przez Komendę Główną Policji oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

W ramach kampanii w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej dnia 29 października odbyło się spotkanie dla właścicieli oraz sprzedawców sklepów, na którym został wyświetlony film szkoleniowy dotyczący tzw. asertywnej sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Obecny na spotkaniu Pan Zbysław Prużyński- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim wyjaśnił kwestie sankcji za naruszenie przepisów kodeksu postępowania karnego dot. rozpijania nieletnich.

Następnie Pani Bogumiła Bławat- Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim poinformowała o konsekwencjach wynikających z wszczęcia w trybie administracyjnym cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na 46 zaproszeń wystosowanych do właścicieli podmiotów sprzedających alkohol, umieszczenia informacji na stronach internetowych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej oraz gminy Sępólno Krajeńskie przybyły jedynie 4 osoby. Przedstawiciele niżej wymienionych podmiotów jako jedyni wykazali zainteresowanie powyższą tematyką i uważamy, że należy podkreślić ich obecność i wymienić te osoby:

 1. Pani Kaczmarek Marzena ? POLOmarket, Sępólno Krajeńskie
 2. Pani Bonk Łucja- sklep spożywczy Bonk Kazimierz, Sępólno Krajeńskie
 3. Pani Budyń Aleksandra- sklep Pliszka, Trzciany
 4. Pani Pliszka Krystyna- sklep Pliszka, Trzciany

Ubolewamy, że pomimo naszych starań i podejmowanych działań profilaktyczno- edukacyjnych w gminie Sępólno Krajeńskie jest tak niskie zainteresowanie osób dorosłych odpowiedzialnych za sprzedaż alkoholu powyższą tematyką.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim