Spotkanie promocyjno -rekrutacyjne z osobami zainteresowanymi zdobyciem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

 • DSC02247
  Koordynator projektu systemowego, Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Sylwia Witkowska.
 • DSC02250
  Uczestnicy spotkania promocyjno-rekrutacyjnego.
 • DSC02253
  Uczestnicy spotkania promocyjno-rekrutacyjnego.
 • DSC02254
  Uczestnicy spotkania promocyjno-rekrutacyjnego.
 • DSC02257
  Uczestnicy spotkania promocyjno-rekrutacyjnego.
 • DSC02261
  Uczestnicy spotkania promocyjno-rekrutacyjnego.
 • DSC02262
  Uczestnicy spotkania promocyjno-rekrutacyjnego.
 • DSC02265
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Izabela Frohlke-Zalewska.
 • DSC02271
  Uczestnicy spotkania promocyjno-rekrutacyjnego.
 • DSC02273
  Uczestnicy spotkania promocyjno-rekrutacyjnego.
 • DSC02275
  Od lewej: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Izabela Frohlke-Zalewska oraz Koordynator projektu systemowego, Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Sylwia Witkowska.

logo-pokl-cale

Dnia 15 lutego br w Centrum Aktywności Lokalnej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się pierwsze spotkanie promocyjno
-rekrutacyjne z osobami zainteresowanymi zdobyciem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych.
Organizatorem spotkania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, który jednocześnie jest realizatorem od 2008 roku projektu systemowego.
Zaprezentowano bogatą ofertę szkoleniową skierowaną do mieszkańców zarówno miasta jak i gminy. Przedstawiono korzyści płynące z udziału w projekcie, uczestnicy wypełnili ankiety wstępne oraz mieli możliwość zadawania pytań.

Lista osób zakwalifikowanych do poszczególnych działań ukaże się 4 marca 2013 roku na naszej strony internetowej www.ops-sepolno.pl.

Jednocześnie osoby wytypowane do udziału w projekcie zapraszamy na spotkanie dnia 22 marca 2013 roku o godz. 13.00 do Restauracji ,,Słoneczna” w Sępólnie Krajeńskim.

Instytucją Wdrażającą projekt jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Instytucją Pośredniczącą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1
Poddziałanie 7.1.1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynator projektu systemowego,
Z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim
Sylwia Witkowska.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim