Osoby zakwalifikowane w 2014 roku do udziału w projekcie systemowym „Twoja wiedza drogą do sukcesu !!!”

 Staż

Cik Anna

Krysiak Paulina

Partyka Katarzyna

Urban Monika

 

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Banach Justyna

Bzdok Gabriela

Droboszewka Barbara

Dominiak Anna

Idzikowska Ewelina

Jędrzejczyk Dorota

Knapik Aneta

Leszcz Irena

Majewska Katarzyna

Paliwoda Hanna

Redzimska Arlena

Petsch Elżbieta

Rybacka Ewa

Rywalska Gabriela

Skupiewska Barbara

Spirka Dominika

Staszewska Magdalena

Steciuk Iwona

Szmytkowska Stanisława

Wiese Joanna

Wolerman Bożena

Kurs kroju i szycia

Bohdan-Partyka Krystyna

Chmiel Kinga

Cudyk Katarzyna

Dziendziela Ewa

Guzelak Stefania

Kłosowska Bogumiła

Rybka Ewa

Trzcionkowska Kornelia

Turzyńska Anna

Wójcicka Joanna

Kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym

Bosiacki Jerzy

Brzeziński Dariusz

Fertykowski Michał

Kannenberg Tomasz

Laskowski Dominik

Majewski Marek

Muranowski Mateusz

Oniszk Stanisław

Piątek Kazimierz

Szałkowski Arkadiusz

Szczotka Zygmunt

Żmich Dawid

 

Prawo jazdy

Brzezińska Hanna

Bzdok Martyna

Dądela Monika

Domaszek Izabela

Dominiak Iwona

Dziarnowski Patryk

Kathke Iwona

Klawikowska Mirosława

Krysiak Marcin

Lutowska Małgorzata

Majewska Krystyna

Olszewska Małgorzata

Porazińska Maria

Sakwińska Małgorzata

Sieg Agata

Szustka Sandra

Śledź Agnieszka

Tobolski Kacper

Wiśniewska Monika

Żygowski Wojciech

Kurs języka angielskiego

Fertykowska Bożena

Flohr Elżbieta

Kleibor Sandra

Kustosz Agnieszka

Lum Monika

Michniacka Justyna

Majewska?Dobber Justyna

Sokulska Agnieszka

Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie kursem spawacza Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim nie będzie realizował tego działania.

Osoby zakwalifikowane w 2014 roku do udziału w projekcie systemowym „Twoja wiedza drogą do sukcesu !!!” prosimy o obowiązkowe przybycie na spotkanie, które odbędzie się w Punkcie gastronomicznym na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Chojnickiej 19 w dniu 28 marca 2014r. o godz. 13:00.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim