Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc marzec 2018

 

Plan działania „Klubu Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” na miesiąc marzec 2018

l.p. Data Godziny działania KIS Temat zajęć Uwagi
1. 1.03.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
2. 2.03.2018r 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne – obrazy na płótnie
3. 5.03.2018r. 14.00-19.00 Zajęcia z rękodzieła
4. 6.03.2018r. 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu
5. 7.03.2018r. 10.00-15.00 Zabawy z krepą – kolorowe kwiaty
6. 8.03.2018r. 14.00-19.00 „Dzień Kobiet”- słodki poczęstunek
7. 9.03.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia kulinarne- „Słodka babeczka”
8. 12.03.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
9. 13.03.2018r. 14.00-19.00 Edukacja w grupie samokształceniowej – spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj. Spotkanie 14.00-16.00

Od 16.00 spotkanie przy kawie, gry planszowe

10. 14.03.2018r. 10.00-15.00 Dzień na słodko – gofry
11. 15.03.2018r. 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu
12. 16.03.2018r. 10.00-15.00 Kącik prasowy, przegląd prasy

Zajęcia plastyczne

13. 19.03.2018r. 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne
14. 20.03.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
15. 21.03.2018r. 10.00-15.00 „Wiosna, ach wiosna…” – robimy Marzannę
16. 22.03.2018r. 14.00-19.00 Wielkanoc- obyczaje i tradycje
17. 23.03.2018r. 10.00-15.00 Tortilla – szybka przekąska
18. 26.03.2018r. 14.00-19.00 Zajęcia plastyczne, dekoracje Wielkanocne
19. 27.03.2018r. 14.00-19.00 Projekcja wybranego filmu
20. 28.03.2018r. 10.00-15.00 Zajęcia plastyczne, dekoracje Wielkanocne
21. 29.03.2018r. 14.00-19.00 Spotkanie przy kawie, gry planszowe
22. 30.03.2018r. 10.00-15.00 Wystawa dekoracji Wielkanocnych

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim