Biegu Uliczny im. Kajetana Bągorskiego

Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na XIV edycję Biegów Ulicznych im. Kajetana Bągorskiego. 4 października 2015 r. po raz drugi rozegrany zostanie bieg na dystansie 10 km. Zachęcamy do udziału wszystkich miłośników biegania. Ilość miejsc jest ograniczona, sovaldi przyjmujemy maksymalnie 200 zawodników. Oprócz klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn organizatorzy przygotowali szereg kategorii. Dla najlepszych w klasyfikacji generalnej oprócz okazałych pucharów są karty podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów Decathlon: 1 miejsce – 500 zł, 2 miejsce – 300 zł, 3 miejsce – 200 zł. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostaną pucharami oraz statuetkami. Każdy uczestnik biegu w pakiecie startowym otrzyma pamiątkową koszulkę oraz numer startowy. Wszyscy, którzy ukończą zmagania na mecie otrzymają pamiątkowy medal. Będzie także można skorzystać z darmowego posiłku.

Więcej informacji na stronie Centrum Sportu i Rekreacji

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim