BRANŻA NARZĘDZIOWO-PRZETWÓRCZA POSZUKUJE MŁODYCH PRACOWNIKÓW

NIE MASZ PRACY?
CHCESZ MIEĆ ZAWÓD GWARANTUJĄCY ZATRUDNIENIE?

MAMY DLA CIEBIE bezpłatny kurs z państwowym egzaminem w zawodzie:

  • operator obrabiarek skrawających (683 godziny)
  • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (715 godzin),
  • płatny staż w najlepszych przedsiębiorstwach z branży

DODATKOWO OTRZYMASZ

  • stypendium szkoleniowe powyżej 3,5 tys. zł
  • stypendium stażowe w wysokości 1 365 zł miesięcznie
  • pomoc w znalezieniu pracy

ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:
NIE UKOŃCZYŁY 24 LAT,
UKOŃCZYŁY SZKOŁĘ ZAWODOWĄ LUB ŚREDNIĄ
I NIE UCZĄ SIĘ STACJONARNIE (DZIENNIE)

 

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167, 1 piętro, pokój 246, tel: 56 699-54-88

www.tarr.org.pl / mlodziwpracy@tarr.org.pl

 FB: https://www.facebook.com/mlodziwpracy/

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Projektu http://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/branza-narzedziowo-przetworcza-poszukuje-mlodych-pracownikow/

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

logo unia

logo-tarr-s.a.-bez-napisu.png

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim