Debata społeczna „Razem przeciwko przemocy i uzależnieniom”

 • ops_1
  Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Lech Zajączkowski
 • ops_2
  Debata społeczna „Razem przeciwko przemocy i uzależnieniom”
 • ops_3
  Debata społeczna „Razem przeciwko przemocy i uzależnieniom”
 • ops_4
  Debata społeczna „Razem przeciwko przemocy i uzależnieniom”
 • ops_5
  Debata społeczna „Razem przeciwko przemocy i uzależnieniom”
 • ops_6
  Debata społeczna „Razem przeciwko przemocy i uzależnieniom”
 • ops_7
  Debata społeczna „Razem przeciwko przemocy i uzależnieniom”
 • ops_8
  Debata społeczna „Razem przeciwko przemocy i uzależnieniom”
 • ops_9
  Debata społeczna „Razem przeciwko przemocy i uzależnieniom”
 • ops_10
  Pan dr Dariusz Jałocha - Bonus. Zespół diagnostyczno - leczniczy
 • ops_11
  Pan Jarosław Niemyjski – Profilaktyka i terapia w zakresie psychopatologii
 • ops_12
  Pani Alicja Dams - Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna
 • ops_13
  Pan Bogdan Jaroszewicza - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • ops_14
  Specjalista ds. nieletnich podkom. Krzysztof Milachowski
 • ops_15
  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Wiesław Domański
 • ops_16
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Fröhlke
 • ops_17
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski
 • ops_18
  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Wiesław Domański
 • ops_19
  Debata społeczna „Razem przeciwko przemocy i uzależnieniom”

Dnia  15 czerwca 2015 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie na temat  uzależnień oraz różnych form przemocy.

Głównymi odbiorcami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach spotkania przedstawiciele szkół przygotowali prezentacje multimedialne, które zaprezentowali nie tylko swoim rówieśnikom ale tez zaproszonym gościom.

W debacie brali udział w roli ekspertów:

 • mł. insp. Pan Paweł Zawada- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Kraj.
 • Pan Dariusz Jałocha- Bonus Zespół Diagnostyczno-Leczniczy w Sępólnie Kraj.
 • Pan Jarosław Niemyjski- Profilaktyka i terapia w zakresie psychopatologii,
 • Pani Alicja Dams- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj.
 • Pan Bogdan Jaroszewicz- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tucholi,
 • podkom. Pan Krzysztof Milachowski- specjalista ds. nieletnich KPP w Sępólnie Kraj.
 • insp. Wiesław Domański- Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Policji w Bydgoszczy.

Przybliżyli oni młodzieży nie tylko konsekwencje podejmowania zachowań ryzykownych związanych z dopalaczami, narkotykami, alkoholem, ale też wskazali jak można bronić się przed cyberprzemocą, stalkingiem itd.

W debacie brali udział również członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim.

W/w spotkanie było częścią działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim