Dopal się Rockiem!!!

 • IMG_2801
  Koncert zespołu Rock’n Feller pt. ,,Dopal się Rockiem”
 • IMG_2811
  Koncert zespołu Rock’n Feller pt. ,,Dopal się Rockiem”
 • IMG_2817
  Koncert zespołu Rock’n Feller pt. ,,Dopal się Rockiem”
 • IMG_2951
  Koncert zespołu Rock’n Feller pt. ,,Dopal się Rockiem”
 • IMG_2957
  Koncert zespołu Rock’n Feller pt. ,,Dopal się Rockiem”
 • IMG_2962
  Koncert zespołu Rock’n Feller pt. ,,Dopal się Rockiem”
 • IMG_2973
  Koncert zespołu Rock’n Feller pt. ,,Dopal się Rockiem”
 • IMG_2990
  Koncert zespołu Rock’n Feller pt. ,,Dopal się Rockiem”
 • IMG_3005
  Od lewej: Pan Jarosław Niemyjski socjoterapeuta prowadzący Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Pani Agnieszka Szamraj przedstawicielka Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Świeciu z siedzibą w Tucholi, Pani Izabela Frohlke- Zalewska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Pan Krzysztof Różański Komendant KPP w Sępólnie Krajeńskim, Pan Paweł Zawada Z-ca Komendanta KPP w Sępólnie Krajeńskim, Pan Krzysztof Milachowski specjalista ds. nieletnich, Pani Pani Alicja Dams ze Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim
 • IMG_3027
  Od lewej:Pan Krzysztof Milachowski specjalista ds. nieletnich, Pani Agnieszka Szamraj przedstawicielka Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Świeciu z siedzibą w Tucholi, Pani Izabela Frohlke- Zalewska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Pan Krzysztof Różański Komendant KPP w Sępólnie Krajeńskim, Pan Paweł Zawada Z-ca Komendanta KPP w Sępólnie Krajeńskim, Pani Pani Alicja Dams ze Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim
 • IMG_3038
  Od lewej: Pani Pani Alicja Dams ze Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim, Pani Agnieszka Szamraj przedstawicielka Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Świeciu z siedzibą w Tucholi, Pani Izabela Frohlke- Zalewska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Pan Krzysztof Różański Komendant KPP w Sępólnie Krajeńskim, Pan Paweł Zawada Z-ca Komendanta KPP w Sępólnie Krajeńskim, Pan Krzysztof Milachowski specjalista ds. nieletnich
 • IMG_3052
  Pani Agnieszka Szamraj przedstawicielka Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Świeciu z siedzibą w Tucholi

Dnia 26 września br. odbył się w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. koncert zespołu Rock’n Feller pt. „Dopal się Rockiem”. Odbiorcami była młodzież z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Przesłaniem koncertu było zwrócenie uwagi na problemy związane z uzależnieniami takimi jak alkoholizm, narkomania, nikotynizm itp. Prelegentami byli: Pan Jarosław Niemyjski socjoterapeuta prowadzący Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Pani Agnieszka Szamraj przedstawicielka Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Świeciu z siedzibą w Tucholi, Pan Krzysztof Milachowski specjalista ds. nieletnich przy KPP Sępólno Kraj. oraz Pani Alicja Dams ze Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

Swoimi wystąpieniami zachęcali młodzież do asertywnej postawy i mówienia ?nie? w sytuacjach nacisku kolegów. Przestrzegano nie tylko przed niewłaściwymi wyborami, ale i konsekwencjami prawnymi związanymi z handlem, zażywaniem substancji zmieniających świadomość, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz wpływem używek na funkcjonowanie oraz postrzeganie rzeczywistości przez człowieka.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Profilaktyki Narkomanii na rok 2014.

Zapraszamy do galerii

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim