Dyrektor

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim mgr Izabela Fröhlke

iza - Kopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Ewa  Fröhlke – (ur. 1972 r. w Sępólnie Krajeńskim.
Zamieszkała od 2005r. w Sępólnie Krajeńskim (wcześniej Zalesie, gmina Sępólno Krajeńskie). Absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W 2007 r. ukończyła studia podyplomowe – Organizacja Pomocy Społecznej, w 2010r.  studia podyplomowe „Coaching” w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Ponadto uczestniczyła w specjalistycznych kursach i warsztatach m.in.:

 • „Tworzenie Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii”,
 • „Rozwiązywanie konfliktów z uwzględnieniem mediacji i negocjacji”,
 • „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”,
 • „Interwencja kryzysowa dla osób uwikłanych w przemoc”,
 • „Dziecko z ADHD”,
 • „Trening umiejętności interpersonalnych”,
 • „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”,
 • „Interwencja kryzysowa”,
 • „Studium Pomocy Rodzinie” przy Fundacji „SYNAPSIS” w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł Asystenta Rodzinnego,
 • „Szkoła Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego”  zaświadczenie Nr 1241/2009 pod nadzorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
 • „Studium Pomocy Psychologicznej dla Pracowników Socjalnych i Wychowawców Placówek” Certyfikat Nr 19/2010,
 • „Zakładowy Lider Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w Miejscu Pracy” Certyfikat Nr 52/2009.
 • Od 1993 r. zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Od 2007r. pełni funkcję dyrektora Ośrodka.

W 2009r. otrzymała nagrodę Marszałka  Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim