Działania realizowane w ramach projektu „OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE!!!”

 • ops_sepolno_IMG_1735
 • ops_sepolno_IMG_1751
 • ops_sepolno_IMG_1787
 • ops_sepolno_IMG_1812
 • ops_sepolno_IMG_1827
 • ops_sepolno_IMG_1838
 • ops_sepolno_IMG_1855
 • ops_sepolno_IMG_1880
 • ops_sepolno_IMG_1897
 • ops_sepolno_IMG_1901
 • ops_sepolno_IMG_1983
 • ops_sepolno_IMG_2025
 • ops_sepolno_IMG_2028
 • ops_sepolno_IMG_2076
 • ops_sepolno_IMG_2103
 • ops_sepolno_IMG_2107
 • ops_sepolno_IMG_2124
 • ops_sepolno_20190927_095832
 • ops_sepolno_20190927_100003
 • ops_sepolno_20190927_100753
 • ops_sepolno_IMG_1946
 • ops_sepolno_IMG_1959
 • ops_sepolno_IMG_1961
 • ops_sepolno_IMG_2244
 • ops_sepolno_IMG_2247
 • ops_sepolno_IMG_2251
 • ops_sepolno_IMG_2399

W ramach realizowanego Projektu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod nazwą „OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE!!!” od początku września zrealizowane zostały warsztaty i happeningi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, mające na celu podniesienie świadomości społecznej i pogłębienie wiedzy na temat skutków i zagrożeń płynących z przemocy.

Zgodnie z działaniem 3 projektu – poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy 25-26 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Wałdowie, 27 września i 2 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, 23 października 2019 r. w Szkole Ponadpodstawowej w Sępólnie Krajeńskim oraz 7 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Lutowie odbyły się warsztaty dotyczące przemocy. Warsztaty prowadził Pan Dariusz Jędrzejczak – były policjant z wieloletnim doświadczeniem. Podczas warsztatów z uczniami klas 6-8 prowadzący poszerzył wiedzę uczniów na temat skutków przemocy, przedstawił możliwości radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, rozpoznawaniem swoich stanów emocjonalnych, przekazał wiedzę na temat kształtowania wśród młodych ludzi poczucia własnej wartości oraz postaw wolnych od agresji. Jednocześnie uświadomił uczniom jakie istnieją regulacje oraz konsekwencje prawne wynikające ze stosowania przemocy.

Dnia 20 września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim oraz 4 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Wałdowie odbył się happening pt. „Zatrzymaj się i pomyśl” przedstawiony przez członków Kluby Młodych Twórców działających przy Stowarzyszeniu „Dorośli- Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim. Występ artystyczny wywołał ogromne poruszenie wśród młodzieży. Sposób, w jaki został przedstawiony bardzo dosadnie pokazał im, jak zachowują się ludzie i jakie relacje panują między nimi w życiu codziennym. Agresywna postawa i gesty artystów podczas trwania całego przedstawienia wzbudzały u młodzieży ogromne emocje. Zobrazowali w ten sposób tak szeroko rozumiany problem, jakim jest przemoc, jakie są jej rodzaje oraz jaki wywiera na nas wpływ teraz i w przyszłości.

Zaproszono specjalistów. Pana Jarosława Niemyjskiego przedstawiciela Punktu Konsultacyjno-Profilaktycznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, którzy uczestniczyli w debacie na temat przemocy, zachęcając tym samym młodzież do aktywnego uczestnictwa.

Głównym założeniem projektu jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców oraz podjęcie wszelkich działań związanych z edukacją, mających na celu przeciwdziałanie szeroko pojętej przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim