Działania w grupach samopomocowych marzec – maj 2019

 • ops_sepolno_IMG_20190510_131827
  Komierowo
 • ops_sepolno_IMG_20190510_131914
  Komierowo
 • ops_sepolno_IMG_20190516_125235
  Lutowo
 • ops_sepolno_IMG_20190516_125242
  Lutowo
 • ops_sepolno_IMG_20190404_104921
  Radońsk- przed
 • ops_sepolno_IMG_20190411_102717
  Radońsk- przed
 • ops_sepolno_IMG_20190411_102726
  Radońsk- przed
 • ops_sepolno_IMG_20190411_102735
  Radońsk- przed
 • ops_sepolno_IMG_20190411_102747
  Radońsk- przed
 • ops_sepolno_IMG_20190411_121220
  Radońsk - w trakcie
 • ops_sepolno_IMG_20190425_100716
  Radońsk - w trakcie
 • ops_sepolno_IMG_20190425_104055
  Radońsk - w trakcie
 • ops_sepolno_IMG_20190425_111238
  Radońsk - w trakcie
 • ops_sepolno_IMG_20190425_140551
  Radońsk - w trakcie
 • ops_sepolno_IMG_20190425_140614
  Radońsk - w trakcie
 • ops_sepolno_IMG_20190425_140643
  Radońsk - w trakcie
 • ops_sepolno_IMG_20190516_133725
  Radońsk - po
 • ops_sepolno_20190531_122225
  Radońsk - po
 • ops_sepolno_20190531_132008
  Radońsk - po
 • ops_sepolno_20190531_132036
  Radońsk - po
 • ops_sepolno_20190531_132107
  Radońsk - po
 • ops_sepolno_20190531_132135
  Radońsk - po
 • ops_sepolno_20190531_132523
  Radońsk - po

W związku z realizacją projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL organizowane są spotkania w ramach grup samopomocowych, które prowadzą Natasza Ksobiak i Beata Rogowska

 

Najczęściej mówi się o samopomocy i samoopiece w kontekście grupy, a zapomina o tym, że odnoszą się one także, a może nawet przede wszystkim do konkretnej osoby. Termin samopomoc oznacza pracę dla samego siebie, bez czekania na zewnętrzną pomoc, oznacza pomoc we własnym zakresie. Jej celem jest maksymalne usamodzielnienie osoby w życiu osobistym czy zawodowym. Bezpośrednim ukierunkowaniem wsparcia jest dążenie do włączenia zainteresowanych osób w pracę rozwiązywania problemu, a trwałym efektem tych działań powinno być ukształtowanie postawy samodzielności, aktywności, a także wyposażenie jej w konkretne umiejętności pokonywania określonych trudności.

W miesiącu marcu 2019 roku rozpoczęły się spotkania w ramach grup samopomocowych:

 • 8 marca 2019 roku od godziny 12.00 do godziny 15.00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8, sala nr 5 Klub Integracji Społecznej (grupa I)

 

 • 20 marca 2019 roku od godziny 12.30 do godziny 15.30 świetlica wiejska w Radońsku

 

 • 25 marca 2019 roku od godziny 12.30 do godziny 15.30 Wiejski Dom Kultury w Wałdowie

 

 • 27 marca 2019 roku od godziny 12.00 do godziny 15.00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ul. Szkolna 8, sala nr 5 Klub Integracji Społecznej (grupa II)

Pierwsze zajęcia miały charakter informacyjno-organizacyjny, gdzie prowadzący zapoznali się z uczestnikami w poszczególnych miejscowościach informując o założeniach i celach projektu oraz funkcjonowaniu grup samopomocowych.

Miesiąc kwiecień 2019 roku przeznaczony został na metamorfozę świetlicy wiejskiej w Radońsku w dniach: 4, 11, 18, 23 kwietnia 2019 r.

Po wcześniejszych ustaleniach z uczestnikami grupy samopomocowej oraz pod czujnym okiem sołtysa Pana Mateusza Rakowskiego przystąpiono do prac remontowych, gospodarczych i sprzątających.

Dzięki wsparciu rady sołeckiej wsi Radońsk niemożliwe stało się osiągalne. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania co widać na poniższych zdjęciach.

Mamy nadzieję, że dorośli, a przede wszystkim dzieci uczęszczające na zajęcia będą miały głowy pełne nowych i kolorowych pomysłów w nowej świetlicy.

Dnia 10 maja 2019 roku odbyło się spotkanie grupy samopomocowej w świetlicy wiejskiej w Komierowie, dnia 16 maja 2019 roku spotkaliśmy się z Paniami w Wiejskim Domu Kultury w  Lutowie, a  dnia 24 maja 2019 roku spotkaliśmy się w Ośrodku Pomocy Społecznej z  I grupą z Sępólna Krajeńskiego.

Były to pierwsze spotkania z uczestnikami projektu, gdzie podjęto plan działań na kolejne spotkania. Potrzeby i pomysły były różnorodne i będziemy je realizować w miarę możliwości w kolejnych miesiącach.

Nasze kolejne spotkanie odbyło się świetlicy wiejskiej w Radońsku w dniu 23 maja 2019 roku. Mieliśmy przyjemność wypić wspólnie kawę w nowej sali. Była to okazja do wspomnień mile spędzonego czasu podczas wspólnych prac remontowych, które miały miejsce w kwietniu 2019 roku. Uczestnicy projektu jak sami przyznali „w grupie siła” bo razem można więcej. Życzymy przyjemnego korzystania z nowej sali wszystkim mieszkańcom wsi Radońsk.

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim