DZIEŃ DZIECKA W KOMIEROWIE

 • ops_sepolno_IMG_0020
 • ops_sepolno_IMG_0021
 • ops_sepolno_IMG_0027
 • ops_sepolno_IMG_0028
 • ops_sepolno_IMG_0034
 • ops_sepolno_IMG_0050
 • ops_sepolno_IMG_0055
 • ops_sepolno_IMG_0063
 • ops_sepolno_IMG_0074
 • ops_sepolno_IMG_0115
 • ops_sepolno_IMG_0117
 • ops_sepolno_IMG_0154
 • ops_sepolno_IMG_0167
 • ops_sepolno_IMG_0172
 • ops_sepolno_IMG_0185
 • ops_sepolno_IMG_0196
 • ops_sepolno_IMG_0200
 • ops_sepolno_IMG_0206
 • ops_sepolno_IMG_0212
 • ops_sepolno_IMG_0216
 • ops_sepolno_IMG_0234
 • ops_sepolno_IMG_0282
 • ops_sepolno_IMG_0315
 • ops_sepolno_IMG_0320
 • ops_sepolno_IMG_0329
 • ops_sepolno_IMG_0339
 • ops_sepolno_IMG_0358

Dnia 8 czerwca 2019 roku przy Świetlicy Wiejskiej w Komierowie odbyła się impreza lokalna z okazji Dnia Dziecka, której organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim we współpracy z Sołtysem, Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich w Komierowie.

Spotkanie to organizowane było w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

W programie imprezy były m.in. bański mydlane, malowanie twarzy, przeciąganie liny, zabawy muzyczno-taneczne, wyścigi w spodniach animacyjnych, skoki w workach i wiele innych ciekawych atrakcji.

Ochotnicza Straż Pożarna z Komierowa przygotowała konkursy i pokazy wodne.

Animatorzy i wolontariusze z Klubu Młodych Twórców w Sępólnie Krajeńskim przez całą imprezę organizowali konkursy, malowali twarze, przygotowywali popcorn i watę cukrową.

Każdy uczestnik mógł skosztować przepysznych ciast przygotowanych przez mieszkańców oraz kiełbasek z grilla.

Wszyscy uczestnicy dobrze się bawili.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie osobom.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim