Dzień Dziecka wraz ze Świętem Rodziny w Lutowie

 • ops_sepolno_IMG_9635
 • ops_sepolno_IMG_9667
 • ops_sepolno_IMG_9669
 • ops_sepolno_IMG_9675
 • ops_sepolno_IMG_9687
 • ops_sepolno_IMG_9698
 • ops_sepolno_IMG_9707
 • ops_sepolno_IMG_9710
 • ops_sepolno_IMG_9722
 • ops_sepolno_IMG_9730
 • ops_sepolno_IMG_9731
 • ops_sepolno_IMG_9732
 • ops_sepolno_IMG_9736
 • ops_sepolno_IMG_9739
 • ops_sepolno_IMG_9758
 • ops_sepolno_IMG_9769
 • ops_sepolno_IMG_9772
 • ops_sepolno_IMG_9774
 • ops_sepolno_IMG_9777
 • ops_sepolno_IMG_9795

Dnia 1 czerwca 2019 roku przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie odbyła się impreza lokalna z okazji Dnia Dziecka wraz ze Świętem Rodziny, której organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim we współpracy Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Lutowie.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Uczestnicy imprezy mieli okazję skorzystać z takich atrakcji jak: konkursy i zabawy muzyczno-taneczne pod okiem animatorów, bański mydlane, przeciąganie liny, wyścigi w spodniach animacyjnych, skoki w workach
i wiele innych ciekawych atrakcji. Wszystkie dzieci biorące udział w konkurencjach otrzymały słodką niespodziankę.

Wolontariusze z Klubu Młodych Twórców w Sępólnie Krajeńskim przez całą imprezę malowali twarze, przygotowywali popcorn i watę cukrową.

Imprezę uświetnił występ zespołu tanecznego „Modraki”  działającego przy WOK w Lutowie prezentując wiązankę tańców ludowych. Następnie zespół „Lutowianie” umilił czas swoim śpiewem.

Nadrzędnym celem organizacji Pikniku była integracja społeczności lokalnej, podczas której Pani Małgorzata Senska– świetlicowa WOK w Lutowie miała okazję oficjalnie wręczyć podziękowania dla rodzin dzieci i młodzieży grupy tanecznej, które współuczestniczą i wspierają działalność Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie.

Każdy uczestnik mógł skosztować przepysznych ciast przygotowanych przez uczestniczki projektu oraz poczęstunku w postaci kiełbasek z ogniska.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację pikniku serdecznie dziękujemy!!!

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim