Dzień Matki – spotkanie integracyjne w Klubie Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej

W środowe przedpołudnie 22 maja uczestnicy projektu socjalnego ,,Senior Młody Duchem – Łączymy Pokolenia”  oraz uczestnicy Klubu Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim wzięli udział w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym z okazji Dnia Matki, które wzbogacone było między innymi występami artystycznymi czteroletnich Smerfów z Gminnego Przedszkola nr 2 ,,Bajka”. Przebieg Dnia Matki był bardzo uroczysty, jak przystało na święto wyjątkowe.

26 maja obchodzimy szczególne święto, święto mające na celu okazanie wszystkim matkom szacunku, wdzięczności i miłości. To okazja, by podziękować im za trud włożony w wychowanie dzieci. Z tej okazji pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, realizujący projekt socjalny „Senior Młody Duchem – Łączymy Pokolenia”, którego działania mają poprawić funkcjonowanie osób starszych w naszym lokalnym środowisku, zorganizowali spotkanie integracyjne. Wszystkie Panie uczestniczące w środowej uroczystości miały przypięte broszki, które wykonywano podczas zajęć Klubu Integracji Społecznej.

Uroczystość rozpoczęto wzruszającym wykonaniem piosenki Wioletty Willas „Mamo” przez Panią Józefę Szmytkowską.  Następnie na scenie pojawili się wychowankowie Gminnego Przedszkola ,,Bajka”. Mali artyści z ogromnym przejęciem zaprezentowali doskonale wyuczone wierszyki i piosenki o mamie. Na koniec swojego występu przedszkolaki wręczyły seniorom własnoręcznie wykonane laurki. Ogromne brawa i szczególne podziękowania za trud włożony w przygotowanie przedszkolaków należą się przede wszystkim wychowawczyni klasy Pani Annie Muraszko. Całą uroczystość umilał przepiękny śpiew  Moniki Basińskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie, a naszym artystom za ogromny trud i serce włożone w przygotowanie tej uroczystości.

Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę (Matthew Arnold)

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim