„Dzień pieczonego ziemniaka”

logo-pokl-cale

W dniu 22 października 2011 o godz.13.00 odbył się kolejny etap, projektu pt. „Razem lepiej” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W/w dniu odbyło się ognisko pt. ?Dzień pieczonego ziemniaka?, dla wszystkich uczestników projektu. Spotkanie odbyło się obok Baru Zacisze w Sępólnie Krajeńskim.
Wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w wycinaniu pieczątek z ziemniaka, ?pod okiem? animatora kultury z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim- Pani Kaczmarek.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim pokazała dzieciom i młodzieży swój sprzęt, którym posługuje się podczas wykonywania swych codziennych zadań. Przy udziale dzieci strażacy pokazali przykładową akcję ratunkową z udzieleniem pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Uczyli dzieci zachowania pozwalającego pomóc służbom ratowniczym w podjęciu działania wobec osoby poszkodowanej m.in.: prawidłowego wezwania telefonicznego służb, sprawdzenia parametrów życiowych poszkodowanego, ułożenia go w pozycji bezpiecznej. Dzieci chętnie uczestniczyły w tym pokazie.
Czas umilał swym śpiewem i grą Pan Marian Olszewski. Dzieci bawiły się w rytm muzyki wokół ogniska, w którym piekły się ziemniaki.
Wszyscy uczestnicy spotkania mogli spróbować oprócz pieczonych ziemniaków z ogniska także zupy ziemniaczanej, klusek ziemniaczanych, kiełbasek ziemniaczanych i pieczonych ćwiartek ziemniaków z przyprawami.

Wszyscy dobrze się bawili. Pogoda dopisywała. Zachęciła dzieci do przybycia. Jednocześnie pozdrawiamy gorąco uczestników projektu, którzy nie mogli przybyć na spotkanie z uwagi na swą chorobę w tym terminie.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim