Dzień Seniora

 • ops_sepolno_6789
 • ops_sepolno_20191016_102354
 • ops_sepolno_20191016_112659
 • ops_sepolno_20191016_121806
 • ops_sepolno_20191016_121937
 • ops_sepolno_IMG_2130
 • ops_sepolno_IMG_2136
 • ops_sepolno_IMG_2140
 • ops_sepolno_IMG_2147
 • ops_sepolno_IMG_2150
 • ops_sepolno_IMG_2160
 • ops_sepolno_IMG_2164
 • ops_sepolno_IMG_2168
 • ops_sepolno_IMG_2174
 • ops_sepolno_IMG_2175
 • ops_sepolno_IMG_2179
 • ops_sepolno_IMG_2188
 • ops_sepolno_IMG_2199
 • ops_sepolno_IMG_2201
 • ops_sepolno_IMG_2205
 • ops_sepolno_IMG_2211
 • ops_sepolno_IMG_2212

Dzień Seniora obchodzony jest 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora, a 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkie te daty mają wspólny cel – inicjować działania zapewniające seniorom godne życie. Właśnie z tej okazji w dniu 16 października 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach projektu socjalnego „Senior Młody Duchem-Łączymy pokolenia” ze współpracą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zorganizował spotkanie.

Wszystkich zaproszonych gości powitała pani Emilia Jankowska, kierownik Biura terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z Panią Andżeliką Kubicką, pracownikiem tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. –„ Dzisiaj wasze święto Seniorzy kochani. My Wam życzenia składamy. Niech Wam sprzyja szczęście. Niech Wam zdrowie służy. I cieszcie się życiem sto lat, albo dłużej”.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Gminnego Przedszkola nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, które przygotowały krótki występ artystyczny. Uśmiechy najmłodszych, ich ogromne zaangażowanie i starania zostały docenione przez zgromadzonych seniorów w postaci gromkich braw. Dzieci ofiarowały seniorom własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami.

Pani Józef Szczmytkowska, pragnąc złożyć najszczersze podziękowania wszystkim maluchom, opowiedziała im przepiękną bajkę o Laleczce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, którzy podkreślili, iż ogień to jeden z najbardziej niszczycielskich i trudnych do opanowania żywiołów na świecie. Bardzo łatwo jest go zaprószyć, lecz po jego rozprzestrzenieniu się, walka z tym żywiołem bywa ciężka. Dlatego bardzo ważna jest procedura jaką należy zachować podczas wybuchu pożaru. Pracownicy zaznaczyli, jak ważną rolę w naszych domach pełni czujka tlenku węgla, która monitoruje pomieszczenia pod kątem obecności tlenku węgla (CO). W przypadku wykrycia podwyższonego stężenia czadu automatycznie uruchamia się wbudowany sygnał optyczny oraz akustyczny informujący o możliwym zagrożeniu.

Do Centrum Aktywności Społecznej przybyli również policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, którzy na cel wzięli przede wszystkim przestrzeżenie osób starszych przed złodziejami próbujący oszukiwać swoje ofiary na różne sposoby. Jednym z nich jest podszywanie się pod kogoś zaufanego, np. członka rodziny lub funkcjonariusza Policji. Cel jest ten sam. Wyłudzenie pieniędzy lub kradzież innych wartości, np. sprzętu, biżuterii, dokumentów. Szczegółowo poinstruowano seniorów jak rozpoznać oszusta i jak się zachować w takich przypadkach.

Natomiast pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sępólnie Krajeńskim tłumaczyli jakie warunki należy spełnić, aby móc otrzymać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz gwarantowaną emeryturę minimalną dla mam, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci.

Na zakończenie uczestnicy Klubu Integracji Społecznej również przygotowali krótki występ artystyczny i zadeklamowali ,,Odę do młodości” Adama Mickiewicza oraz fraszki o seniorach.

Przy wspólnym stole przy kawie i słodkim poczęstunku dyskutowano na tematy poruszane podczas wszystkich prezentacji oraz z uśmiechem na twarzy śpiewano piosenki znane i lubiane. Seniorzy przybyli na spotkanie otrzymali drobne upominki w postaci balonów w kształcie serca wraz z szczerymi życzeniami szczęścia, zdrowia i pociechy z życia. Całemu spotkaniu towarzyszyła serdeczna atmosfera.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i wkład włożony na rzecz działań osób starszych.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim