„Dzień walki z rakiem”

 • ops_sepolno_20200204_100951
 • ops_sepolno_20200204_101646
 • ops_sepolno_20200204_102215
 • ops_sepolno_20200204_112727
 • ops_sepolno_20200204_113550
 • ops_sepolno_20200204_113600
 • ops_sepolno_20200204_114105
 • ops_sepolno_20200204_114108
 • ops_sepolno_20200204_114206
 • ops_sepolno_20200204_115249
 • ops_sepolno_20200204_115402
 • ops_sepolno_20200204_115455
 • ops_sepolno_20200204_120705
 • ops_sepolno_20200204_120708
 • ops_sepolno_20200204_120710

Dnia 4.02.2020 r. w Klubie Integracji Społecznej gościliśmy Panią prezes Krajeńskiego Stowarzyszenia Amazonek „Orchidea” Panią Jolantę Lewandowską. Dzień 4 luty jest Dniem Walki z Rakiem. Pani Jolanta przedstawiła nam swoją chorobę i jak długo z nią walczyła. Uczestnicy byli bardzo poruszeni. Pani Jolanta udzieliła instruktażu samobadania piersi jest to bardzo ważna i przydatna umiejętność. Namawiała wszystkich do systematycznego badania się, wszyscy zebrani bardzo poważnie potraktowali słowa Pani Jolanty. Bardzo ważnym elementem spotkania były informacje dotyczące najbliższych terminów badań mammograficznych oraz wskazała drogę działania w razie niepokojących objawów. Na koniec spotkania na wszystkich czekała kawa i słodki poczęstunek.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim