„EMERYTURA ? Tak ! Tak! Tak!”

Dnia 18 czerwca o godzinie 10:00  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu „Senior Młody Duchem – Łączymy Pokolenia”.
W imprezie uczestniczyli seniorzy oraz osoby należące do Klubu Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

W głównej mierze program skierowany jest do osób starszych, schorowanych, często samotnych dla których integracja z drugim człowiekiem prowadzi do lepszego samopoczucia  i pozwala aktywnie spędzić czas. Tym razem główną atrakcją dla wszystkich zebranych był występ zespołu „Bakro”, który przedstawił humorystyczny spektakl zatytułowany „Emerytura ? TAK! TAK ! TAK !”. Spektakl przeniósł zebranych do czasów szkolnych, pracy zawodowej oraz przejścia na emeryturę ukazany w żartobliwy sposób. Widowisko teatralne, którego pomysłodawczynią i reżyserem była Pani Maria Kryger z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wywołało wiele radości i uśmiechu wśród seniorów. Po artystycznych występach na wszystkich zebranych czekała kawa i ciastko przygotowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim