FESTYN RODZINNY „Popołudnie z Sąsiadem i Unią Europejską”

logo-pokl-cale

 

FESTYN RODZINNY
?Popołudnie z Sąsiadem i Unią Europejską?
ZAPRASZAMY

25 sierpnia 2012r. godzina 15.00
Wiśniewa
(boisko przy szkole w Wiśniewie)

Zapewnimy wiele bezpłatnych atrakcji
? gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, w tym:
– biegi w workach,
– przeciąganie liny,
– picie napoju przez słomkę,
– mecz piłki siatkowej (mieszkańcy-zaproszeni goście)
oraz wiele innych gier i zabaw,
? występy artystyczne,
? dmuchany zamek, wata cukrowa, popcorn,
? zupa grochowa, bigos, kiełbasa z grilla, ciasto, kawa, napoje,
? zabawa taneczna

Festyn o charakterze edukacyjnym, kulturowym, integracyjnym, profilaktycznym i sportowym

Przyjdź koniecznie ? dobra zabawa gwarantowana!!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt systemowy ?Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!? Poddziałanie 7.1.1

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim