Gmina Sępólno Krajeńskie jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020”

OGŁOSZENIE

Gmina Sępólno Krajeńskie jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020”

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 12.11.2013 r. do 22.11.2013 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Sępólno Krajeńskie. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie: Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, w pokoju nr 1 oraz na stronie internetowej: www.ops-sepolno.pl oraz www.gmina-sepolno.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim`
ul. Szkolna 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel.(052) 388-84-50 , fax.(052) 388-84-51
e-mail: ops@ops-sepolno.pl

Pobierz >>>>> Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim