Grupa samopomocowa PAL – dołącz do nas !!!

Informacja dotycząca grupy samopomocowej w ramach realizacji projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL

 

W związku z zaistniałą sytuacją, w której wszyscy się znaleźliśmy zauważamy pozytywną stronę, gdyż zainteresowanie naszą grupą samopomocową

https://www.facebook.com/groups/1340432056141559/

jest bardzo duże. Można by powiedzieć jak w szkole „100 % frekwencja”. BRAWO WY !!!.

Czyli tak:

Na stronie umieszczamy nasze zdolności kulinarne, artystyczne, literackie? Właśnie- czy ktoś z Was potrafi ??? Okaże się …

 

# CZEKAMY # JESTEŚMY W KONTAKCIE # ZOSTAŃ W DOMU#

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim