Grupa samopomocowa PAL – warto się zapoznać !!!

Informacja dotycząca grupy samopomocowej w ramach realizacji projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL

 

Podsumowując nasze działania grupowe w kwietniu 2020 roku można zauważyć duże talenty kulinarne oraz manualne uczestników projektu co przedstawiają poniższe zdjęcia.

https://www.facebook.com/groups/1340432056141559/

 

W tym trudnym czasie nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka – REAGUJMY !!!

Informujemy o mobilnej aplikacji „Twój Parasol”, która adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Po dwukrotnym kliknięciu w obrazek można przejść do ukrytej części aplikacji.

Korzystając z tego rozwiązania osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskać wsparcie i niezbędne informacje.

Aplikacja umożliwia również dyskretne przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.

Szczegółowe informacje o działaniu aplikacji „Twój Parasol” dostępne są w poniższym linku:

https://twojparasol.com/

 

Można również uzyskać pomoc i wsparcie w ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, tel. 52 388 84 50 (zadzwoń, zgłoś problem).

Dyżurujący  specjaliści:

  • poniedziałek od 15.30 do 18.30– pracownik socjalny
  • poniedziałek od 15.30 do 18.30– kurator sądowy
  • wtorek od 18.10 do 21.10– poradnictwo rodzinne
  • środa od 18.15 do 21.15– pedagog-socjoterapeuta
  • czwartek od 15.30 do 17.30– prawnik

 

 

Najbliższy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie znajduje się w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, tel. 052 554 00 45.

 

Do zobaczenia na zajęciach on – line w maju 2020 roku.

 

# ZOSTAŃ W DOMU # NIE BĄDŹ OBOJĘTNY # REAGUJ #

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim