Happening „Zatrzymaj się i pomyśl” dla uczniów Zespołu Szkół w Lutowie

 • ops_sepolno_photo-0002
 • ops_sepolno_photo-0004
 • ops_sepolno_photo-0009
 • ops_sepolno_photo-0011
 • ops_sepolno_photo-0017
 • ops_sepolno_photo-0019
 • ops_sepolno_photo-0026
 • ops_sepolno_photo-0028
 • ops_sepolno_photo-0030
 • ops_sepolno_photo-0031
 • ops_sepolno_photo-0034
 • ops_sepolno_photo-0035
 • ops_sepolno_photo-0039
 • ops_sepolno_photo-0040
 • ops_sepolno_photo-0044
 • ops_sepolno_photo-0055
 • ops_sepolno_photo-0068
 • ops_sepolno_photo-0073
 • ops_sepolno_photo-0077
 • ops_sepolno_photo-0092
 • ops_sepolno_photo-0094

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca sierpnia 2016r. kontynuuje realizuję projektu, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pod nazwą  „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!!.

Dnia 13 października 2016r. odbyła się druga impreza rekreacyjna wraz z happeningiem „Zatrzymaj się i pomyśl” dla uczniów Zespołu Szkół w Lutowie. Dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum rozpoczęły spotkanie przemarszem, przechodząc przez wieś niosąc ze sobą przygotowane wcześniej transparenty z napisami m.in. „Przemoc to nie rozwiązanie” czy „Nikt nie może mnie poniżać, bić, krzywdzić, wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać!”.

Uczniowie Zespołu Szkół w Lutowie oraz członkowie Klubu Młodych Twórców działającego przy Stowarzyszeniu „DOROŚLI-DZIECIOM” zaprezentowali przygotowane przez siebie występy artystyczne oraz happening „Zatrzymaj się i pomyśl”, których głównym przesłaniem była  problematyka przemocy. Happening poprzez swoją dramaturgię pozwolił po raz kolejny na uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa wynikającego z przemocy wobec rówieśników oraz braku reakcji na przemoc wobec innych.

Jednym z elementów spotkania była debata dot. przemocy i narkomanii podczas, której do czynnego udziału zachęcano zgromadzoną młodzież.

Do młodych ludzi nie przemawiają „suche” prelekcje, przemówienia bo mają z nimi do czynienia na co dzień. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie potrzebują silniejszych bodźców, a takie gwarantował im happening.

Mając na uwadze zaangażowanie władz Gminy Sępólno Krajeńskie i innych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w spotkaniu uczestniczyli:

 • Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pan Marek Zieńko,
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Franciszek  Lesinski
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim podinsp. Pan Dariusz Jędrzejczak,
 • Przewodnicząca Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pani Danuta Wańke,
 • Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim Pan Zbigniew Marek Tymecki,
 • Dyrektor Zespołu Szkół w Lutowie Pani Irena Grażyna Gburczyk,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. szt. Pan Zbysław Prużyński  ,
 • Zastępca przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Bogumiła Bławat,
 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Fröhlke wraz z pracownikami,
 • Oficer Prasowy KPP w Sępólnie Krajeńskim sierż. szt. Pani Małgorzata Warsińska.

Podziękowania kierujemy do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, Dyrektora i nauczycieli Zespołu Szkół w Lutowie, pracowników Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim oraz Klubu Młodych Twórców za współpracę i zaangażowanie  w realizacji tego przedsięwzięcia.

 

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim