HARMONOGRAM SPOTKAŃ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w miesiącu marcu 2019 roku

 

Dzień miesiąca Godziny  zajęć              Rodzaj spotkania Uwagi
1.03.2019 piątek 10.00 – 14.00 Spotkanie przy kawie

,,Gry planszowe”

Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
2.03.2019 sobota      
3.03.2019 niedziela      
4.03.2019 poniedziałek 10.00 – 12.00 Spotkanie z muzyką

,,Karaoke”

Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
  12.00 – 14.00 Zajęcia plastyczne Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
5.03.2019 wtorek 10.00 – 12.00

 

,,Porozmawiajmy o  zdrowiu” Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
12.00 – 13.00 zajęcia ruchowe z  rehabilitantką Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
6.03.2019 środa 10.00 – 14.00 Zajęcia plastyczne Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
7.03.2019 czwartek 10.00 – 14.00 Rękodzieło artystyczne Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
8.03.2019 piątek 10.00 – 12.00 Dzień Kobiet

 

Spotkanie dla seniorów  w  ramach projektu socjalnego ,,Senior Młody Duchem- łączymy pokolenia”
12.00 – 15.00 grupy samopomocowe

gr I Sępólno Krajeńskie

Uczestnicy projektu ,,Program Aktywizacja i  Integracja – Nowy Start”
9.03.2019 sobota      
10.03.2019 niedziela      
11.03.2019 poniedziałek 10.00 – 12.00 Spotkanie z muzyką

,,Karaoke”

Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
12.00 – 14.00 zajęcia z malarstwa Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
12.03.2019 wtorek 10.00 – 12.00

 

terapia zajęciowa Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
12.00 – 13.00 zajęcia ruchowe z  rehabilitantką Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
13.02.2019 środa 10.00 – 11.00

 

 

Zajęcia plastyczne Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
11.00 – 14.00 Gry planszowe Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
14.03.2019 czwartek 9.00 – 15.00 coauching  grupowy

gr. I Sępólno Krajeńskie

Uczestnicy projektu ,,Program Aktywizacja i  Integracja – Nowy Start”
15.03.2019 piątek 9.00 – 15.00 coauching  grupowy

gr. II Sępólno Krajeńskie

Uczestnicy projektu ,,Program Aktywizacja i  Integracja – Nowy Start”
16.03.2019 sobota      
17.03.2019 niedziela      
18.03.2019 poniedziałek 10.00-12.00 coauching -konsultacje indywidualne Uczestnicy projektu ,,Program Aktywizacja i  Integracja – Nowy Start”
19.03.2019 wtorek                       10.00 – 12.00 ,,Magiczny świat -kraina piękna” –  spotkanie z  poetką wspólne czytanie Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
12.00 – 13.00 zajęcia ruchowe z  rehabilitantką Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
20.03.2019 środa 10.00 – 14.00 ,,Pożegnanie zimy”- spotkanie integracyjne Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
21.03.2019 czwartek 10.00-12.00

 

coauching – konsultacje indywidualne Uczestnicy projektu ,,Program Aktywizacja i  Integracja – Nowy Start”
              12.00-14.00 Zajęcia plastyczne Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie

 

22.03.2019 piątek 10.00-14.00 spotkanie przy kawie

,,Gry planszowe”

Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
23.03.2019 sobota      
24.03.2019 niedziela      
25.03.2019 poniedziałek 10.00 – 14.00 spotkanie z muzyką

,,Karaoke”

Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
26.03.2019 wtorek 10.00 – 12.00

 

,,Śmiech to zdrowie-kawały” Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
12.00 – 13.00 zajęcia ruchowe Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
27.03.2019 środa 10.00 – 12.00

 

Spotkanie z  przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Spotkanie dla seniorów w  ramach projektu socjalnego ,,Senior Młody Duchem- łączymy pokolenia”
12.00 – 15.00 grupy samopomocowe

gr II Sępólno Krajeńskie

 

Uczestnicy projektu ,,Program Aktywizacja i  Integracja – Nowy Start”
28.03.2019 czwartek 10.00-14.00 ćwiczenia ruchowe przy muzyce, oglądanie wybranego filmu Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
29.03.2019 piątek 10.00-14.00 spotkanie przy kawie

,,Gry planszowe”

Mieszkańcy miasta i  gminy Sępólno Krajeńskie
30.03.2019 sobota      
31.03.2019 niedziela      

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim