I spotkanie – 9.01.2019.- dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

  • ops_sepolno_IMG_8099
  • ops_sepolno_IMG_8101
  • ops_sepolno_IMG_8102
  • ops_sepolno_IMG_8104
  • ops_sepolno_IMG_8108
  • ops_sepolno_IMG_8109
  • ops_sepolno_IMG_8111
  • ops_sepolno_IMG_8112
  • ops_sepolno_IMG_8115

Dnia 9.01.2019 r. o  godz. 10.00  w Klubie Integracji Społecznej odbyło się spotkanie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku dotyczące dofinansowań dla osób niepełnosprawnych z  Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania otrzymali informacje dotyczące składania wniosków w zakresie dofinansowania w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu oraz dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania otrzymali odpowiedzi na nurtujące ich pytania i trudności związane z uzyskaniem dofinansowania. Spotkanie odbyło się przy kawie i słodkim poczęstunku.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim