II spotkanie – 16.01.2019r .– -BEZPIECZEŃSTWO – debata z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim

  • ops_sepolno_IMG_8142
  • ops_sepolno_IMG_8143
  • ops_sepolno_IMG_8151
  • ops_sepolno_IMG_8154
  • ops_sepolno_IMG_8156
  • ops_sepolno_IMG_8158
  • ops_sepolno_IMG_8161
  • ops_sepolno_IMG_8162
  • ops_sepolno_IMG_8163

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji podczas spotkania poruszyli kwestie bezpieczeństwa mieszkańców Sępólna Krajeńskiego oraz sposobów manipulacji. Poruszona została kwestia niebezpiecznych miejsc  na mapie zagrożeń w Sępólnie. Uczestnicy  mieli możliwość bliżej poznać swojego dzielnicowego oraz otrzymali wskazówkami w jaki sposób postępować w przypadku pojawienia się zagrożenia. Pani Dyrektor Ośrodka   poinformowała  o stosowaniu przemocy wobec seniorów i sposobach radzenia z tego typu sytuacjami. Spotkanie umiliła kawa ze słodkim poczęstunkiem w trakcie którego seniorzy mieli możliwość podzielenia się swoimi obawami, spostrzeżeniami  i trudnościami życia codziennego..

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim