II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

 • DSC03268
 • DSC02848
  Od lewej: Dyrektor OPS w Sępólnie Krajeńskim Izabela Frohlke- Zalewska, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Dyrektor CSiR w Sępólnie Krajeńskim Marek Chart, Przewodniczący GKRPA w Sępólnie Krajeńskim Dariusz Wojtania, Sławomir Gołąbek
 • DSC02853
  Od lewej: Opiekunowie drużyn Grzegorz Leśniak, Izabela Zielińska- Różga, Dyrektor OPS w Sępólnie Krajeńskim Izabela Frohlke- Zalewska, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • DSC02863
  Od lewej: Dyrektor OPS w Sępólnie Krajeńskim Izabela Frohlke- Zalewska, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Dyrektor CSiR w Sępólnie Krajeńskim Marek Chart, Przewodniczący GKRPA w Sępólnie Krajeńskim Dariusz Wojtania
 • DSC02869
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC02878
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC02893
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC02903
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC02906
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC02908
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC02915
  Gimnazjum Wałdowo - "Dzikie Kociaki", opiekun Grzegorz Leśniak
 • DSC02917
  Gimnazjum Wałdowo - "Planktonyi", opiekun Grzegorz Leśniak
 • DSC02921
  Gimnazjum nr 3 w Sępólnie Krajeńskim - "Szybkie Ręce", opiekun Izabela Zielińska- Rózga
 • DSC02923
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC02924
  Gimnazjum Lutowo - "Chippendales", opiekun Radosław Burdon
 • DSC02927
  Gimnazjum Lutowo - "Stado Pędzących Kun", opiekun Radosław Burdon
 • DSC02928
  Sędzia Sławomir Gołąbek
 • DSC02930
  Gimnazjum nr 1 w Sępólnie Krajeńskim - "Magicy", opiekun Bartosz Nowak
 • DSC02942
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC02945
  Gimnazjum nr 3 w Sępólnie Krajeńskim - "Czarny Koń", opiekun Krzysztof Sadowski
 • DSC02947
  Sędzia Tadeusz Telicki
 • DSC02949
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC02958
  Gimnazjum nr 1 w Sępólnie Krajeńskim - "Jedyneczki", opiekun Danuta Cyra
 • DSC02985
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC03036
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC03046
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC03114
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC03126
  Od lewej: Przwodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Słanisław Rodhe, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • DSC03135
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC03140
  Od lewej: Dyrektor CSiR Marek Chart, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • DSC03153
  Od lewej: Radna Anna Miczko, sędzia Tadeusz Telicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Stanisław Rodhe, opiekun drużyny Izabela Zielińska- Rózga, Radna Wiesława Grochowska, Dyrektor CSiR Marek Chart, Radny Roman Porożyński
 • DSC03165
  Od lewej: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Radna Anna Miczko
 • DSC03168
  Od lewej: Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Stanisław Rodhe, Radny Roman Porożyński, Dyrektor CSiR Marek Chart, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • DSC03185
  Od lewej: Dyrektor CSiR Marek Chart, Radny Roman Porożyński, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • DSC03205
  Od lewej: Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Stanisław Rodhe, Dyrektor CSiR Marek Chart, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • DSC03206
  Od lewej: Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Stanisław Rodhe, Dyrektor CSiR Marek Chart, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • DSC03222
  Od lewej: Radna Anna Miczko, Radna Wiesława Grochowska, Radny Roman Porożyński, Dyrektor CSiR Marek Chart, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Stanisław Rodhe, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • DSC03237
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • DSC03243
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • DSC03247
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • DSC03250
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • DSC03268
  II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Na hali ?Krajna Arena? Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim dnia 30 października 2013 roku odbył się II Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Po raz drugi rywalizowały między sobą szkoły gimnazjalne z terenu gminy Sępólno Krajeńskie. Uczestników przywitał Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Fröhlke- Zalewska. W tegorocznych rozgrywkach udział wzięło 8 drużyn:

DZIEWCZĘTA
Gimnazjum Wałdowo- ?Dzikie Kociaki?
Gimnazjum nr 1 Sępólno Krajeńskie- ?Jedyneczki?
Gimnazjum nr 3 Sępólno Krajeńskie- ?Szybkie Ręce?
Gimnazjum Lutowo- ?Stado Pędzących Kun?

CHŁOPCY
Gimnazjum Wałdowo- ?Planktony?
Gimnazjum nr 1 Sępólno Krajeńskie- ?Magicy?
Gimnazjum nr 3 Sępólno Krajeńskie- ?Czarny Koń?
Gimnazjum Lutowo- ?Chippendales?

Organizatorami Turnieju byli Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, hospital Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Zawody zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Rozgrywki odbyły się systemem ?każdy z każdym? do dwóch wygranych setów do 25 pkt.

Rywalizacja toczyła się na bardzo wysokim poziomie. Zaangażowanie drużyn było widoczne od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego. Zawodnicy z wielkim zapałem walczyli o każdy punkt dla swojej drużyny.
Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

Dziewczęta:
I miejsce ? Gimnazjum Wałdowo ?Dzikie Kociaki?
II miejsce ? Gimnazjum Lutowo ?Stado pędzących kun?
III miejsce ? Gimnazjum nr 1 Sępólno Krajeńskie ?Jedyneczki?
IV miejsce ? Gimnazjum nr 3 Sępólno Krajeńskie ?Szybkie Ręce?

Chłopcy:
I miejsce ? Gimnazjum nr 1 Sępólno Krajeńskie ?Magicy?
II miejsce ? Gimnazjum Lutowo ?Chippendales?
III miejsce ? Gimnazjum Wałdowo ?Planktony?
IV miejsce ? Gimnazjumnr 3 Sępólno Krajeńskie- ?Czarny Koń?

Wyróżniono również zawodników, którzy wykazali się szczególnymi umiejętnościami:

W kategorii dziewcząt:

MVP – Wiktoria Milachowska – Gimnazjum Lutowo,
Najlepsza atakująca – Karolina Górska- Gimnazjum Wałdowo.

W kategorii chłopców:

MVP ? Łukasz Cieślik – Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
Najlepszy atakujący ? Cyprian Dankowski – Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody, dyplomy, puchary oraz statuetki.

Nagrody wręczali: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Fröhlke- Zalewska, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Rohde, Z-ca Przewodniczącego GKRPA Pani Bogumiła Bławat, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Pan Marek Chart, Radni Rady Miejskiej Pani Anna Miczko, Pani Wiesława Grochowska oraz Pan Roman Porożyński.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim