III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 • IMG_3120
 • IMG_3125
  III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • IMG_3136
  od lewej: Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Bogumiła Bławat, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Izabela Fröhlke - Zalewska, Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Radny Roman Porożyński, Sędzia Sławomir Gołąbek
 • IMG_3144
  III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • IMG_3148
  III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • IMG_3152
  III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • IMG_3164
  III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • IMG_3168
  III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • IMG_3196
  III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • IMG_3199
  III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 • IMG_3368
  W III Turnieju Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nagrody wręczali Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Izabela Fröhlke - Zalewska oraz Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Marek Chart
 • IMG_3374
  W III Turnieju Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nagrody wręczał Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Marek Chart
 • IMG_3380
  W III Turnieju Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nagrody wręczali Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Izabela Fröhlke - Zalewska oraz Radna Anna Miczko
 • IMG_3403
  W III Turnieju Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nagrody wręczała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Izabela Fröhlke - Zalewska
 • IMG_3425
  W III Turnieju Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nagrody wręczał Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko
 • IMG_3438
  W III Turnieju Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nagrody wręczał Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Rohde
 • IMG_3453
 • IMG_3461
  W III Turnieju Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nagrody wręczał Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko
 • IMG_3478
  III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Dnia 29 października 2014r. na hali Krajna Arena odbył się III Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Organizatorami zawodów byli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Marek Zieńko, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Rohde, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Izabela Fröhlke – Zalewska, Z-ca  Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Bogumiła Bławat, Radni: Anna Miczko i Roman Porożyński oraz Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Marek Chart.

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. Mecze grano do 2 wygranych setów do 25 pkt.

W zmaganiach dziewcząt wzięły udział drużyny z czterech szkół: Gimnazjum Wałdowo, Gimnazjum Lutowo, Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Wśród chłopców wystartowały trzy ekipy: Gimnazjum nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, Gimnazjum Wałdowo oraz Gimnazjum Lutowo.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

DZIEWCZĘTA GIMNAZJUM

I KOLEJKA:
Gimnazjum Wałdowo   2:0   Gimnazjum nr 1 Sępólno

Gimnazjum Lutowo   2:0   Gimnazjum nr 3 Sępólno

II KOLEJKA:

Gimnazjum Wałdowo   2:0   Gimnazjum nr 3 Sępólno

Gimnazjum nr 1 Sępólno   0:2   Gimnazjum Lutowo

III KOLEJKA:

Gimnazjum Wałdowo   2:1   Gimnazjum Lutowo

Gimnazjum nr 3 Sępólno   0:2   Gimnazjum nr 1 Sępólno

 

TABELA KOŃCOWA WYNIKI

 1. Gimnazjum Wałdowo
 2. Gimnazjum Lutowo
 3. Gimnazjum nr 1 Sępólno
 4. Gimnazjum nr 3 Sępólno

CHŁOPCY GIMNAZJUM

I KOLEJKA:

Gimnazjum Wałdowo   0:2   Gimnazjum nr 1 Sępólno

II KOLEJKA:

Gimnazjum Wałdowo   0:2   Gimnazjum Lutowo

III KOLEJKA:

Gimnazjum nr 1 Sępólno   0:2   Gimnazjum Lutowo

TABELA KOŃCOWA WYNIKI

 1. Gimnazjum Lutowo
 2. Gimnazjum nr 1 Sępólno
 3. Gimnazjum Wałdowo

Zapraszamy do kolejnej edycji turnieju  w przyszłym roku!!!

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim