Indywidualne konsultacje dietetyczne w związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Dnia 28.06.2021 r. od godz. 1000 do 1400  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim odbyły się indywidualne konsultacje dietetyczne prowadzone przez Panią Alicję Piekut.

Osoby odbierające w tym czasie artykuły żywnościowe w związku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym przez Europejski Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 korzystały z materiałów i ulotek informacyjnych wydawanych w ramach działań towarzyszących.

Beneficjenci programu chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat diet i prosili o ogólne wskazówki żywieniowe.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim