INFORMACJA DOTYCZACA OFERTY POMOCOWEJ DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERTY POMOCOWEJ DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Od dnia 1 października 2013r. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Spraw Społecznych można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnika i psychologa

  • poniedziałek godz. 7.30 ? 15.30, malady
  • środka godz. 7.30 ? 15.30, medical
  • czwartek godz. 7.30 ? 15.30,
  • wtorek 7.30 ? 17.00,
  • piątek 7.30 ? 14.00.

Bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne można także uzyskać w trackie dyżuru Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii ? Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie codziennie od godz. 17.00 ? 21.00 pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 154 030.Ponadto w ramach działalności Biura prowadzone są mediacje.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim