INFORMACJA W SPRAWIE DNIA WOLNEGO OD PRACY W DNIU 2 MAJA 2014 R.

W związku z Zarządzeniem Nr OPS.021.9.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w 2014 roku uprzejmie informujemy, there buy cialis że w dniu 2 maja 2014 r., salve (tj. piątek) ? Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sępólnie Krajeńskim będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim