Informacje dotyczące wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Pamiętaj, aby złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego można składać od 1 sierpnia 2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie w biurze nr 3, 4 i 11 lub przez Internet.

1 sierpień 2017 r. to data początku składnia wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r. Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Świadczenie wychowawcze i fundusz alimentacyjny

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub fundusz alimentacyjny na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub fundusz alimentacyjny na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub fundusz alimentacyjny na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub fundusz alimentacyjny na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub fundusz alimentacyjny na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Podobne informacje