Instrukcja nakładania maseczki ochronnej oraz rękawiczek

Jak prawidłowo nakładać maseczkę higieniczną i rękawiczki?

 

Noszenie maseczek higienicznych ma sens, tylko wtedy kiedy się z nich prawidłowo korzysta. Ta zasada dotyczy również rękawiczek lateksowych.        Jak uniknąć błędów podczas zakładania i zdejmowania zarówno maseczek        jak  i rękawiczek.

 1. Przed użyciem maseczki dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce.
 2. Przyłóż maseczkę starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by dobrze przywierała.
 3. Jeśli maseczka ma wbudowany metalowy pasek, spróbuj go rozmieścić na twarzy tak, by środek był w okolicach nosa.
 4. Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia. Jeśli ci się to zdarzy, dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce.
 5. Wymień maseczkę higieniczną na nową, kiedy ta stanie się wilgotna.
 6. Nigdy nie używaj ponownie maseczki ochronnej jednorazowego użytku.
 7. Jeśli chcesz zdjąć maseczkę, to bez dotykania przedniej części chwyć za wiązanie z tyłu i je rozwiąż (jeśli maska zaczepiana jest na uszy, to zacznij po kolei zdejmować każde łączenie).
 8. Po zdjęciu jednorazowej maseczki od razu umieść ją w koszu na śmieci z zamykaną klapą.
 9. Na koniec zadbaj o higienę rąk, umyj je i zdezynfekuj.

Instrukcja zakładania rękawiczek ochronnych

 • Przed nałożeniem na dłonie rękawic dokładnie myj ręce wodą z mydłem przez minimum 20 sekund i odkaź je preparatem na bazie alkoholu (powyżej 60%).
 • Po wyjęciu rękawic z opakowania uchwyć ją w miejscu, w którym powinien znajdować się nadgarstek i płynnym ruchem wsuń ją na dłoń. To samo zrób z drugą rękawiczką.
 • Ważne, by przy zakładaniu rękawic nie dotknąć skóry przedramienia. Jeśli chcesz tego uniknąć, odwiń zewnętrzną powierzchnię nakładanej rękawicy zgiętymi palcami w taki sposób, aby udało się nałożyć rękawicę na drugą rękę.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim