IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 • ops_1
  dyrektor CSiR Marek Chart, dyrektor OPS Izabela Frölke, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Jagodziński, z-ca Burmistrza Marek Zieńko, sekretarz GKRPA Aleksandra Kowalik
 • ops_2
  Sędzia Sławomir Gołąbek
 • ops_3
  IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • ops_4
  IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • ops_5
  IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • ops_6
  IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • ops_7
  IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • ops_8
  IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • ops_9
  IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 • ops_10
  Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Jagodziński
 • ops_11
  Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Jagodziński, z-ca Przewodniczącego GKRPA Bogumiła Bławat, dyrektor CSiR Marek Chart
 • ops_12
  Członek GKRPA Zbysław Prużyński, sędzia Tadeusz Telicki, dyrektor CSiR Marek Chart, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Jagodziński
 • ops_13
  Z-ca Przewodniczącego GKRPA Bogumiła Bławat
 • ops_14
  Członek GKRPA Zbysław Prużyński
 • ops_15
  dyrektor OPS Izabela Frölke, CSiR Marek Chart, Członek GKRPA Zbysław Prużyński, Z-ca Przewodniczącego GKRPA Bogumiła Bławat, opiekun Bartosz Nowak, sędzia Tadeusz Telicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Jagodziński
 • ops_16
  IV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

IV Turniej Piłki Siatkowej

o Puchar  

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

2015r.

 

 

Po raz IV odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sępólna Krajeńskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Sępólno Krajeńskie.

23 października 2015 roku na hali sportowo- widowiskowej Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim wystartowało 6 drużyn.

3 drużyny w kategorii dziewcząt : Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, Gimnazjum Wałdowo oraz Gimnazjum Lutowo, w kategorii chłopców: Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, Gimnazjum Wałdowo oraz Gimnazjum Lutowo.

Turniej otworzył z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pan Marek Zieńko. Ponadto rozgrywkom przyglądali się Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Kazimierz Jagodziński, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Fröhlke, Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pani Bogumiła Bławat, Sekretarz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Kowalik, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Zbysław Prużyński  oraz Przewodniczący Rady Powiatu i Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Pan Marek Chart.

Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Spotkania dostarczały wiele ciekawych akcji oraz godnych podziwu siatkarskich wymian. Zawodnicy wykazywali ogromne zaangażowanie, dlatego turniej odbył się na bardzo dobrym, wyrównanym poziomie oraz w duchu rywalizacji fair-play.

Po rywalizacji wyłoniono zwycięzców i tak:

w kategorii dziewcząt:

 • I MIEJSCE– GIMNAZJUM NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSIM
 • II MIEJSCE– GIMNAZJUM WAŁDOWO
 • III MIEJSCE– GIMNAZJUM LUTOWO

w kategorii chłopców:

 • I MIEJSCE- GIMNAZJUM NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
 • II MIEJSCE– GIMNAZJUM LUTOWO
 • III MIESJCE– GIMNAZJUM WAŁDOWO

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizatorami Turnieju byli: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim, Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Zawody zostały sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim