X spotkanie: 12.09.2018r. – „Wpływ ruchu na stan zdrowia – spotkanie z rehabilitanką

Spotkania wrześniowe odbywały się pod znakiem działań profilaktycznych z zakresu zdrowia. Kolejnym gościem seniorów była rehabilitantka Pani Lucyna Suchomska, która zaznajomiła seniorów z wpływem ruchu na stan ich zdrowia. Uczestnicy poznali proste ćwiczenia oddechowe, wzmacniające, poprawiające krążenie i pracę serca. Zachęcano do aktywnego stylu życia i ruchu dostosowanego do możliwości fizycznych seniorów. Wspólna gimnastyka pozytywnie wpłynęła na nastroje uczestników, którzy po zakończeniu wykłady, rozpoczęli wspólną dyskusję, dotyczącą wprowadzenia w swoich stylu życia zmian.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim