„Jednoczmy się, wycieczka do Dobrzycy i Canpolu”.

  • 1
  • 2
  • 3

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku oraz przy wsparciu Starosty Sępoleńskiego pozyskał środki finansowe na rzecz osób niepełnosprawnych z miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Dzięki zebranym funduszom 36 osób niepełnosprawnych wzięło udział w jednodniowej wycieczce, której koszt w całości pokryli organizatorzy.

Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Jednoczmy się, wycieczka do Dobrzycy i Canpolu” miała miejsce w dniu 29 października 2012 roku.

Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzania Ogrodów Hortulus w Dobrzycy, jak również byli w Mini ZOO w Canpolu niedaleko Człuchowa. Ponadto grupa podziwiała jesienne krajobrazy spacerując brzegiem Morza Bałtyckiego w Mielnie. Dla niektórych uczestników było to pierwsze w ich życiu „spotkanie z polskim morzem”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim wspiera osoby niepełnosprawne nie tylko pomocą finansową, wsparciem ale również ma na względzie integracje ze społeczeństwem, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego przez osoby, dla których to często jedyna szansa na zwiedzanie ciekawych miejsc.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim