KARTA POLAKA

Z dniem 2017 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o Karcie Polaka, na podstawie których cudzoziemcy – posiadacze Karty Polaka zamierzający osiedlić się w Rzeczpospolitej Polskiej na stałe mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego.

 

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku są dostępne w Poradniku klienta Sprawy do załatwienia w urzędzie pod hasłem: Cudzoziemcy http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/cudzoziemcy) na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Podobne informacje