„Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” – planowane działania

  1. Dnia 19 października 2017 roku rozpoczęła się diagnoza uczestników
    w ramach Indywidualnego Planu Działania zgodnie z założeniami projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”.

Spotkania indywidualne dla 45 osób odbywają się z psychologiem, coachem i doradcą zawodowym.

Planowany termin zakończenia IPD to 15 listopada 2017 roku.

  1. Planowane działania w miesiącu listopadzie w ramach projektu:
  • Zabawa integracyjna,
  • warsztaty, szkolenia: terapia rodzinna lub mediacja, zajęcia
    z animatorem, kurs BHP, doradca zawodowy, trener ds. uzależnień.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim