„Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” – planowane działania

  1. Dnia 19 października 2017 roku rozpoczęła się diagnoza uczestników
    w ramach Indywidualnego Planu Działania zgodnie z założeniami projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”.

Spotkania indywidualne dla 45 osób odbywają się z psychologiem, coachem i doradcą zawodowym.

Planowany termin zakończenia IPD to 15 listopada 2017 roku.

  1. Planowane działania w miesiącu listopadzie w ramach projektu:
  • Zabawa integracyjna,
  • warsztaty, szkolenia: terapia rodzinna lub mediacja, zajęcia
    z animatorem, kurs BHP, doradca zawodowy, trener ds. uzależnień.

Podobne informacje