„Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” z dniem 1 września 2017 roku rozpoczął swoją działalność!

 • ops_sepolno_IMG_3147
 • ops_sepolno_IMG_3154
 • ops_sepolno_IMG_3156
 • ops_sepolno_IMG_3160
 • ops_sepolno_IMG_3161

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ funkcjonujący w ramach  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  rozpoczął swoją działalność 1 września 2017 roku. Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie osób z terenu gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Formuła Klubu zakłada udzielenie indywidualnym osobom lub rodzinom i ich członkom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Głównym celem KIS jest:

 • minimalizowanie skutków bezrobocia,
 • promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sępólnie Krajeńskim spełnia wiele funkcji:

 • przygotowuje i prowadzi szkolenia i warsztaty oraz grupy wsparcia
 • oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej
 • oferuje pomoc psychologiczną
 • udostępnia bogato wyposażoną biblioteczkę
 • oferuje nieodpłatny dostęp do prasy,
 • oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych, oraz możliwość napisania ich na komputerze,
 • oferuje dostęp do aktualnych ofert pracy oraz szkoleń i kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe
 • przygotowuje i prowadzi zajęcia kulinarne
 • realizuje interesujące zajęcia m. in. z rękodzieła, animacje sportowe, zabawy integracyjne, wycieczki

 

ZAPRASZAMY W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

PONIEDZIAŁEK OD 14.00 DO 19.00

WTOREK OD 14.00 DO 19.00

ŚRODA OD 10.00 DO 15.00

CZWARTEK OD 14.00 DO 19.00

PIĄTEK OD 10.00 DO 15.00

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim