Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizuje projekt pt.: „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim” w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie. Pomocą objętych zostanie 45 osób oraz 45 osób z najbliższego otoczenia uczestników z terenu gminy łącznie 90 osób.
Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim będzie otwarty dla osób potrzebujących wsparcia przez 5 dni w tygodniu.

W ramach  Klubu Integracji Społecznej oferujemy:

 

 1. Warsztaty związane z nabywaniem umiejętności społecznych – komunikacja, asertywność, poszukiwanie pracy,
 2. Spotkania ze specjalistami – psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, pracownikiem socjalnym oraz animatorem,
 3. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe:
 4. kurs z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu,
 5. kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 6. kurs opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 7. kurs magazynier- kierowca, operator wózka widłowego,
 8. kurs kroju i szycia,

Dla otoczenia uczestników projektu przewidziano:

 

 1. zabawy sportowe,
 2. wyjazdy na basen,
 3. wyjazdy integracyjne,
 4. zabawy okolicznościowe.

Kwota dofinansowania to: 466.175,00 zł.