Komunikat dla poszkodowanych w nawałnicy – odwołania od ocen uszkodzeń budynków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje mieszkańców gminy poszkodowanych w skutek nawałnicy z 11-12 sierpnia br., którzy nie zgadzają się z oszacowaną wysokością szkód przez inspektora nadzoru budowlanego poniesionych w lokalu/budynku oraz budynku gospodarczym służącym zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych o możliwości powołania na własny koszt osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (rzeczoznawcę majątkowego).

Wycena rzeczoznawcy będzie stanowiła podstawę do ponownego rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

Wykaz rzeczoznawców dostępny jest na stronie Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce „Skutki nawałnicy”.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim