Koncert o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „NAŁOGI – DROGA DO NIKĄD”

logo_przemoc

 

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca sierpnia 2016r. kontynuuje realizuję projektu, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w Warszawie pod nazwą „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!.

Dnia 14 listopadzie 2016r. odbył się to KONCERT O CHARAKTERZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ pt. „NAŁOGI – DROGA DO NIKĄD”. Ze swoim programem profilaktycznym wystąpił muzyk, kompozytor i autor tekstów – Jacek Dewódzki. Obecnie jest liderem formacji Kontrabanda, której gitarzysta Andrzej Paprot, towarzyszył mu podczas występu. Dewódzki został wokalistą zespołu Dżem tuż po śmierci Ryszarda Riedla, występował z nimi przez 7 lat.

Spotkanie adresowane było do młodzieży szkolnej. Koncert zawierał elementy wykładu.

Dnia 16 listopada 2016r. odbył się spektakl teatralno-muzyczny w ramach  realizacji działania „Nie chcę Twego milczenia”, gdzie spektakl „Za Wszelką Cenę”, reżyserii Łukasza Sajnaj przedstawiła Chojnicka Grupa PaT.

Do młodych ludzi nie przemawiają „suche” prelekcje, przemówienia, ponieważ mają z nimi do czynienia na co dzień. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie potrzebują silniejszych bodźców, a takie gwarantował im koncert i spektakl.

Pozyskane środki finansowe wzbogacą działania Gminy Sępólno Krajeńskie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zmierzające do zwiększenia współpracy pomiędzy instytucjami na co dzień zajmującymi się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania zawarte w projekcie mają na celu dotarcie do szerszej grupy odbiorców z ciekawym, niekonwencjonalnym przekazem co jednocześnie zwiększy szansę na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Sępólnie Krajeńskim

 Izabela Fröhlke

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim