Konferencja „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

 • 1
  od lewej: Prezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim Jarosław Niemyjski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski
 • 5
  Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski
 • 6
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski
 • 7
  od lewej: ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podkom. Marek Kolinski, Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Beata Sulima
 • 8
  od lewej: ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkie Policji w Bydgoszczy podkom. Marek Kolinski Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Beata Sulima
 • 9
  od lewej: Prezes Stowarzyszenia "Dorośli-Dzieciom" Jarosław Niemyjski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski, prawnik specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Grzegorz Wrona
 • 10
  Uczestnicy konferencji
 • 11
  Prawnik specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Grzegorz Wrona
 • 12
  Prawnik specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Grzegorz Wrona
 • 13
  od lewej: Naczelnik Wydziału Pomocy i Polityki Prorodzinnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Jacek Habant, Kierownik Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Elżbieta Opiłowska
 • DSC01643
  Happening - Klub Młodych Twórców przy Stowarzyszeniu "Dorośli-Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim
 • DSC01656
  Happening - Klub Młodych Twórców przy Stowarzyszeniu "Dorośli-Dzieciom" w Sępólnie Krajeńskim

Gmina Sępólno Krajeńskie przystąpiła do ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursu Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie?. W drodze sprawdzania pod względem formalnym i merytorycznym nasz projekt uzyskał wysokie oceny i zajął II miejsce w kraju. Gmina Sępólno Krajeńskie otrzymała nagrodę w kwocie 7.000, 00zł. za tak wysoką pozycję w rankingu. Autorem projektu było Stowarzyszenie ?Dorośli-Dzieciom?, podmiotem aplikującym była Gmina Sępólno Krajeńskie. Otrzymaną nagrodę przeznaczono na organizację wojewódzkiej konferencji pod Patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Organizatorami spotkania był Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.
Głównym prelegentem był Pan Grzegorz Wrona, który jest prawnikiem specjalizującym się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Swoje doświadczenie zdobył w pracy w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jest konsultantem w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ?Niebieska Linia? oraz autorem komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury ?Niebieskie Karty?.
Konferencja odbyła się w Sępólnie Krajeńskim dnia 25 września 2012r. Do udziału w niej zaproszono parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli ościennych ośrodków, sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów, radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, dyrektorów szkół i pedagogów, przedstawicieli służby zdrowia.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim