Kontynuacja projektu ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu !!!”.

logo-pokl-cale
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje,
iż od 2014 roku będzie nadal realizował
projekt systemowy pt. „Twoja wiedza drogą do sukcesu !!!”
dla osób chętnych do podniesienia swoich kompetencji
psychospołecznych oraz kwalifikacji zawodowych.

Beneficjentami projektu mogą być (osoby zamieszkujące miasto i Gminę Sępólno Krajeńskie):
osoby bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim),
osoby nieaktywne zawodowo,
osoby zatrudnione,
osoby z niepełnosprawnością, które są osobami w wieku aktywności zawodowej.

Proponowane formy aktywizacji edukacyjnej:

  • kurs prawa jazdy kat. B
  • kurs opiekunki osób starszych osób starszych i niepełnosprawnych
  • kurs spawacza
  • kurs kroju i szycia
  • kurs z podstaw języka angielskiego
  • kurs z obsługi wózków jezdniowych

Oprócz w/w form aktywizacji proponujemy także warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem, kurs szybkiego uczenia się i zapamiętywania, warsztaty dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej i wiele innych.
Oferujemy również 6 miesięczny staż dla 4 osób wieku 15-30 lat.

Informacja na temat spotkania rekrutacyjnego ukaże się w styczniu 2014 roku na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz stronie Urzędu Miejskiego Sępólna Krajeńskiego.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim