„Koperta życia” – spotkanie informacyjne dla Seniorów

  • ops_sepolno_20190618_133400
  • ops_sepolno_IMG_0393
  • ops_sepolno_IMG_0394
  • ops_sepolno_IMG_0395
  • ops_sepolno_IMG_0396
  • ops_sepolno_IMG_0397
  • ops_sepolno_IMG_0398

W dniu 12 czerwca 2019 r. uczestnicy projektu socjalnego ,,Senior Młody Duchem – Łączymy Pokolenia” oraz uczestnicy Klubu Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim wzięli udział w spotkaniu informacyjnym z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy – podkom. Marcinem Górakiem  oraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim – asp.sztab. Markiem Stachowiczem, którzy promowali wśród osób zgromadzonych „Kopertę życia”. Na spotkaniu szczegółowo omówiono, czym jest „Koperta życia” oraz przybliżono celowość jej stosowania. Inicjatywa ta skierowana jest głównie do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Co istotne, pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w LODÓWCE, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Działania te zostały wzbogacone o warsztaty przygotowujące uczestników spotkania do  udzielenia pomocy przedmedycznej oraz alarmowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe). Ponadto omówiono  algorytmy postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, udzielanie pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem m.in. maski do RKO, AED, przybliżono wczesne symptomy stanów nagłych oraz postępowania w przypadku ich wystąpienie. Wszystkie z powyższych czynności zostały zaprezentowane w bardzo ciekawy i obrazowy sposób. Uczestnicy spotkania chętnie włączali się do rozmów. Każda z obecnych osób otrzymała „Kopertę życia”, ustnik do przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz kartę informacyjną postępowania w zagrożeniach życia pochodzenia zewnętrznego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych i samotnych oraz mając na uwadze ich bezpieczeństwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim wraz z Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Krajeńskim będzie kontynuował promocję tej inicjatywy, aby „Koperta życia” trafiła do jak największej ilości osób.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim