KORONAWIRUS W POLSCE

W dniu 11.03.2020r. na terenie całej Polski został wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19.

 1. Co to jest koronawirus?

Jest to nowy, wcześniej nie zidentyfikowany wirus oddechowy, który po raz pierwszy pojawił się w Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Źródło jego pochodzenia do tej pory nie zostało zidentyfikowane.

 1. Jakie są objawy koronawirusa u ludzi?
 • gorączka,
 • kaszel,
 • spłycenie oddechu,
 • duszności.

Należy jednak pamiętać, że Czas od zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów choroby trwa od 1 do 14 dni. Nosiciel wirusa może nie wiedzieć, że jest chory
i stanowić zagrożenie dla siebie i innych ludzi.

 1. Dla kogo groźny jest koronawirus?
 • osób starszych,
 • małych dzieci,
 • kobiet w ciąży,
 • osób cierpiących z powodu chorób przewlekłych, np. cukrzycy, czy niewydolności nerek.

4.Jak można zarazić się koronawirusem?

Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, tzn. poprzez kaszel lub kichanie osoba chora rozpryskuje w powietrzu ślinę lub wydzielinę nosową wraz z cząsteczkami wirusa. Poza tym, jeżeli będziemy mieli kontakt z powierzchnią, na której znajdował się wirus, a potem dotkniemy nosa, ust lub oczu, istnieje duże ryzyko, że zachorujemy.

 

5.Jak zabezpieczyć się przed koronawirusem?

Jak przy każdej chorobie wirusowej, aby nie zachorować należy zachowywać podstawowe zasady higieny. Zalecane jest:

 • częste mycie rąk wodą z mydłem, przez minimum 30 sekund, a także stosowanie specjalnych żeli myjących i środków dezynfekujących,
 • unikanie dotykania twarzy niemytymi rękoma,
 • ograniczenie bliskiego kontaktu z osobami, które są przeziębione lub mają objawy grypy,
 • uczenie wszystkich, że kichamy i kaszlemy wyłącznie w chusteczkę lub w zgięcie łokcia (nigdy w dłoń!), co więcej chusteczkę od razu wyrzucamy do kosza,
 • czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych przedmiotów lub powierzchni, np. blatów, zabawek, klawiatury.

W przypadku nowego wirusa, warto pamiętać, że jeżeli znamy kogoś, kto niedawno wrócił z zagranicy lub sami byliśmy poczuliśmy się gorzej, natychmiast powinniśmy się skontaktować z lekarzem i poinformować go o tym. Wcześniej najlepiej do niego zadzwonić bez wychodzenia z domu.

6.Czy istnieje lek na koronawirusa?

Na tę chwilę nie ma leku, który byłby skuteczny w zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Osoby zarażone leczone są przede wszystkim preparatami, które łagodzą objawy choroby. Trwają prace nad szczepionką, która pomoże ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby.

 1. Co zrobić w razie epidemii koronawirusa w Polsce?

Przede wszystkim nie wolno panikować.

Należy:

 • stosować się do wyżej wymienionych zasad higieny,
 • unikać dużych skupisk ludzi,
 • ograniczyć podróżowanie do minimum,
 • zabezpieczyć się w zapasy wody i żywności,
 • zakupić specjalne maseczki z filtrami,
 • w sytuacji podejrzenia choroby, natychmiast zgłosić się do lekarza.

Dane kontaktowe Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim:

89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 28

Telefon kontaktowy :  (52) 388 12 30

Strona internetowa: http://pssesepolnokrajenskie.pl/

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim