„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim.

Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Sępólno Krajeńskie, w imieniu której realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

  • Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,82 zł
  • Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,54 zł

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Oferowane formy wsparcia:

  • Usługa teleopieki (np. bransoletki);
  • Usługa pomocy sąsiedzkiej;
  • Wolontariat opiekuńczy.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3 000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 23 osób zamieszkujących na terenie gminy Sępólno Krajeńskie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie oraz na stronie internetowej:
ops-sepolno.pl

 

 

Pobierz >> Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji dot. przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Pobierz >> Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim