MIKOŁAJKI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMIEROWIE I WŁOŚCIBORZU

 • ops_sepolno_WhatsApp Image 2019-12-23 at 11.49.58
 • ops_sepolno_IMG_2943
 • ops_sepolno_IMG_2946
 • ops_sepolno_IMG_2950
 • ops_sepolno_IMG_2975
 • ops_sepolno_IMG_3039
 • ops_sepolno_WhatsApp Image 2019-12-23 at 11.49.47 (1)
 • ops_sepolno_WhatsApp Image 2019-12-23 at 11.49.47 (2)
 • ops_sepolno_WhatsApp Image 2019-12-23 at 11.49.47
 • ops_sepolno_WhatsApp Image 2019-12-23 at 11.49.48
 • ops_sepolno_WhatsApp Image 2019-12-23 at 11.49.57

Dnia 6 grudnia 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej Komierowo i dnia 13 grudnia 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej Włościbórz odbyły się imprezy lokalne z okazji Mikołajek, których organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim we współpracy z Sołtysami, Radami Sołeckimi i Kołami Gospodyń Wiejskich.

Spotkania te organizowane były w ramach projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Wszyscy uczestnicy, w szczególności dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc jednocześnie w konkursach.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji imprez wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie osobom.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim