Nabór osób chętnych do podniesienia swoich kompetencji w ramach projektu systemowego pt. ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu !!!”.

logo-pokl-caleOśrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór osób chętnych do podniesienia swoich kompetencji psychospołecznych oraz kwalifikacji zawodowych w ramach realizowanego w latach 2012-2013 projektu systemowego pt. ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu !!!”.

W tym celu niezbędne jest wypełnienie ankiety wstępnej, która jest dostępna w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 2 i 2a), ul. Szkolna 8, Sępólno Kraj. oraz do pobrania na stronie internetowej www.ops-sepolno.pl.

Beneficjentami projektu mogą być:

  • osoby bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim),
  • osoby nieaktywne zawodowo,
  • osoby zatrudnione,
  • osoby z niepełnosprawnością, które są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 ? 64 lata)

Proponowane formy aktywizacji edukacyjnej:

  • przyuczenie do zawodu brukarza,kroju i szycia,pilarza (operatora piły spalinowej),
  • kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym,
  • kurs spawacza-I poziom,prawa jazdy kat. B,z obsługi kasy fiskalnej oraz obsługi komputera.

Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie rekrutacyjno-promocyjne, które odbędzie się w Gminnym Centrum Informacji, ul. Szkolna 8, Sępólno Krajeńskie dnia 17 lutego 2012 roku o godz. 10.00.

Pobierz >>> Ankieta Wstępna rekrutacyjna dla osób chcących uczestniczyć w projekcie systemowym ?Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim