NEET Staże 2 – Droga do zatrudnienia

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż na przełomie lutego i marca 2018 r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oraz Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” rozpoczynają realizację projektu dla osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego (w wieku 18-35 lat).
W ramach projektu osoby, które nie są zatrudnione, nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie są w trakcie szkoleń oraz nie pracują mogą wziąć udział w programie mobilności ponadnarodowej, obejmującym:

  • przygotowanie w kraju – szkolenie językowe, warsztaty itp.
  • wyjazd zagraniczny – ok. 2-miesięczny pobyt u partnera ponadnarodowego we Włoszech, obejmujący staż zawodowy (do wyboru różne branże i stanowiska pracy w branży min. hotelarskiej, gastronomicznej, chemicznej), zajęcia językowe, imprezy kulturalne, wycieczki itp.
  • wsparcie po powrocie do kraju – w tym staż u pracodawcy krajowego, warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

  • w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, transport w miejscu pobytu, zakwaterowania, całodzienne wyżywienia, imprezy kulturalne, ubezpieczenie itp. oraz „kieszonkowe”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Priorytet IV – INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA, Działanie 4.2 – Programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej informacji i szczegóły dotyczący projektu otrzymają Państwo w Biurze Projektu:

– Kujawska Szkoła Wyższa, Pl. Wolności 1, 87-800, e-mail: projekt.neet@ksw.wloclawek.pl, telefon: +48660718362,

– Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz,
e-mail: rekrutacjaneet@lgd.bydgoszcz.pl, telefon: +48668424942 oraz na stronie internetowej projektu www.NEETstaze.pl .

 

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim